Isaac

Техник по електроника и домашна автоматизация, познавайки задълбочено компютърните архитектури и тяхното програмиране от най-ниско ниво, особено в UNIX / Linux системи. Също така имам умения за програмиране в KOP за PLC, PBASIC и Arduino за микроконтролери, VHDL за описание на хардуера и C за софтуер. И винаги със страст в съзнанието си: учене. Така че хардуерът и софтуерът с отворен код са перфектни, което ви позволява да „видите“ тънкостите на тези вълнуващи проекти.

Исак е написал 291 статии от март 2019 г.