Isaac

Tehničar za elektroniku i kućnu automatizaciju, poznavajući dubinske računarske arhitekture i njihovo programiranje sa najnižeg nivoa, posebno u UNIX / Linux sistemima. Također imam vještine programiranja u KOP za PLC-ove, PBASIC i Arduino za mikrokontrolere, VHDL za opis hardvera i C za softver. I uvijek sa strašću u glavi: učenje. Dakle, hardver i softver otvorenog koda su savršeni, što vam omogućava da "vidite" detalje i detalje ovih uzbudljivih projekata.