Isaac

Apassionat de la tecnologia, especialment de l'electrònica, els sistemes operatius nix, i l'arquitectura d'ordinadors. Professor de sysadmins Linux, supercomputació i arquitectura dordinadors. Blogger i autor de l'enciclopèdia sobre microprocessadors El Mundo de Bitman. A més, també m'interessen temes de hacking, Android, programació, etc.