Isaac

Tècnic en electrònica i domòtica, coneixent a fons les arquitectures de computadores i la seva programació des del més baix nivell, especialment en sistemes UNIX / Linux. També tinc coneixements de programació en llenguatge KOP per PLCs, PBASIC i Arduino per microcontroladors, VHDL per descripció de maquinari, i C per programari. I sempre amb una passió en la meva ment: aprendre. Per això, el maquinari i programari de codi obert és perfecte, ja que et permet "veure" les entranyes d'aquests interessants projectes.