Ruben Gallardo

Redactor de tecnologia des del 2005. He passat per diversos mitjans en línia al llarg de la meva trajectòria. I encara que ja han passat força anys, continuo gaudint com el primer dia a l'hora d'explicar la tecnologia de la manera més senzilla possible. Perquè si ho entén bé, les nostres vides seran més fàcils.