Tîm golygyddol

Mae Hardware Libre yn brosiect sy'n ymroddedig i ledaenu am y technolegau Caledwedd Agored newydd. Llawer yn adnabyddus fel Arduino, Mafon ond eraill ddim cymaint â FPGAs. Rydym yn perthyn i rwydwaith blogiau Blog Newyddion sy'n weithredol ers 2006.

Yn 2018 rydym wedi bod yn Bartneriaid i Freewith roedd un o'r digwyddiadau Sbaeneg pwysicaf yn ymwneud â'r mudiad Am Ddim ac Agored, mewn Caledwedd a Meddalwedd

Mae tîm golygyddol Hardware Libre yn cynnwys grŵp o Wneuthurwyr, arbenigwyr mewn Caledwedd, electroneg a thechnoleg. Os ydych chi hefyd eisiau bod yn rhan o'r tîm, gallwch chi anfonwch y ffurflen hon atom i ddod yn olygydd.

Golygyddion

 • Isaac

  Technegydd mewn electroneg ac awtomeiddio cartref, gan wybod pensaernïaeth gyfrifiadurol fanwl a'u rhaglennu o'r lefel isaf, yn enwedig mewn systemau UNIX / Linux. Mae gen i sgiliau rhaglennu hefyd yn KOP ar gyfer PLCs, PBASIC ac Arduino ar gyfer microcontrolwyr, VHDL ar gyfer disgrifio caledwedd, a C ar gyfer meddalwedd. A bob amser gydag angerdd ar fy meddwl: dysgu. Felly mae caledwedd a meddalwedd ffynhonnell agored yn berffaith, sy'n eich galluogi i "weld" mewn ac allan y prosiectau cyffrous hyn.

Cyn olygyddion

 • John Louis Groves

  Gweithiwr proffesiynol TG sydd â diddordeb mawr ym myd roboteg a chaledwedd yn gyffredinol o oedran ifanc, rhywbeth sydd wedi fy arwain i fod yn aflonydd ynghylch y technolegau diweddaraf neu i roi cynnig ar bob math o fyrddau a fframweithiau sy'n syrthio i'm dwylo.

 • Joaquin Garcia Cobo

  Rwy'n hoff o gyfrifiadur ac yn arbennig Caledwedd Am Ddim. Y diweddaraf ym mhopeth am y byd gwych hwn, yr wyf wrth fy modd yn rhannu popeth yr wyf yn ei ddarganfod a'i ddysgu. Mae Caledwedd Am Ddim yn fyd cyffrous, does gen i ddim amheuaeth am hynny.

 • Tony o Ffrwythau

  Geek yn gaeth i dechnoleg, wargames a mudiad y gwneuthurwyr. Cydosod a dadosod pob math o galedwedd yw fy angerdd, yr hyn rwy'n treulio'r amser mwyaf arno yn fy mywyd o ddydd i ddydd, a'r hyn rwy'n dysgu fwyaf ohono.

 • pablinux

  Cariad o bron unrhyw fath o dechnoleg a defnyddiwr o bob math o systemau gweithredu, yn ogystal â pherson sy'n hoffi tincer ag unrhyw fath o ddyfais electronig sy'n syrthio i'm dwylo.

Prawf SaesnegProfwch Gatalanegcwis Sbaeneg