65 άρθρα σχετικά με τροφοδοτικό

τρέχον, ηλεκτρικό πύργο

Εναλλασσόμενο ρεύμα έναντι συνεχούς ρεύματος: διαφορές και ομοιότητες

Θα πρέπει να κάνετε διάκριση μεταξύ εναλλασσόμενου ρεύματος και συνεχούς ρεύματος. Και τα δύο είναι πολύ σημαντικά και χρησιμοποιούνται και τα δύο σε επίπεδο ...

τονωτικό μετασχηματιστή

Τοροειδής μετασχηματιστής: όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι μετασχηματιστές (όπως ο τοροειδής μετασχηματιστής) είναι εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλές συσκευές. Ειδικά σε αυτούς που χρησιμοποιούν CC, ...