65 مقالات در منبع تغذیه

خازن ها

نحوه بررسی خازن

خازن ها دستگاه های الکترونیکی منفعلی هستند که توانایی ذخیره انرژی الکتریکی را دارند. آنها این کار را به لطف یک میدان الکتریکی انجام می دهند. سپس آنها خواهند رفت ...