خوان لوئیس آربولداس

حرفه ای فناوری اطلاعات از همان کودکی به دنیای رباتیک و سخت افزار بسیار علاقه مند است ، چیزی که باعث شده در مورد آخرین فن آوری ها بی قرار باشم یا انواع تابلوها و چهارچوب هایی که به دست من می رسد را امتحان کنم.

خوان لوئیس آربولداس از فوریه 1031 تاکنون 2015 مقاله نوشته است