تونی دو فروتوس

گیک به فناوری ، بازی های جنگی و جنبش سازنده معتاد شده است. مونتاژ و جدا کردن انواع سخت افزارها علاقه من ، چیزی است که بیشتر روزم را صرف آن می کنم و بیشتر از آن یاد می گیرم.