ویلاماندوس

آستوریایی ، دقیقاً افتخارآفرین از گیخون ، 30 ساله. مهندس فنی در حرفه توپوگرافی و عاشق فن آوری های جدید و همه چیزهایی که شبکه شبکه ها را احاطه کرده است. شما می توانید ایده های دیوانه ، نظرات و ایده های اصلی من را در نمایه توییتر من دنبال کنید.