Isaac

Apaixonado pola tecnoloxía, especialmente a electrónica, os sistemas operativos * nix e a arquitectura informática. Profesor de administradores de sistemas Linux, supercomputación e arquitectura informática. Blogueiro e autor da enciclopedia de microprocesadores Bitman's World. Ademais, tamén me interesa o hackeo, Android, a programación, etc.