Isaac

Técnico en electrónica e domótica, coñecendo en profundidade as arquitecturas informáticas e a súa programación dende o nivel máis baixo, especialmente nos sistemas UNIX / Linux. Tamén teño coñecementos de programación en linguaxe KOP para PLC, PBASIC e Arduino para microcontroladores, VHDL para a descrición de hardware e C para software. E sempre cunha paixón na mente: aprender. Polo tanto, o hardware e o software de código aberto son perfectos, o que lle permite "ver" os detalles destes emocionantes proxectos.