વિલામોન્ડોઝ

અસ્તિત્વમાં, 30 વર્ષ જૂનું, ગિજ proudનથી ચોક્કસ હોવાનો ગર્વ. વ્યવસાય દ્વારા ટોપોગ્રાફીમાં તકનીકી ઇજનેર અને નવી તકનીકીઓનો પ્રેમી અને નેટવર્કની આજુબાજુની દરેક વસ્તુ. તમે મારા ટ્વિટર પ્રોફાઇલ પર મારા ઉન્મત્ત વિચારો, ટિપ્પણીઓ અને મૂળ વિચારોને અનુસરી શકો છો.

વિલામાન્ડોઝે Octoberક્ટોબર 19 થી 2014 લેખ લખ્યાં છે