વિભાગો

હાર્ડવેર લિબ્રે એ એક વેબસાઇટ છે, જે નિર્માતા, ડીઆઈવાય અને ખુલ્લા હાર્ડવેર અને ખુલ્લા સ્રોતની દુનિયામાં પ્રોજેક્ટ્સ અને સંબંધિત માહિતીને પ્રસારિત કરવા માટે સમર્પિત છે.

અમને ખુલ્લા અને સહયોગી સંસાધનો ગમે છે.

અમે એક ન્યૂઝ સાઇટ તરીકે પ્રારંભ કર્યો અને થોડોક ધીરે ધીરે અમે તેને તમામ પ્રકારના ઉત્પાદક પ્રોજેક્ટ્સ, પ્રોડક્ટ સમીક્ષાઓ, હેક્સ, ફેરફાર, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને તમામ પ્રકારના ઘટકો અને સામગ્રીનો પ્રકાશિત અને દસ્તાવેજીકરણ કરવા માટે મૂકીએ છીએ જેનો અમે અમારા પ્રોજેક્ટ્સમાં ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ.

અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમે અમારી વેબસાઇટનો આનંદ માણી લો અને તે કરતાં તમે જે શીખો છો અને ઘણું શેર કરો છો 😉