પ્રચાર
પ્લેટફોર્મ

PlatformIO: વિવિધ પ્લેટફોર્મ માટે સ્રોત કોડ કમ્પાઇલ કરો

પ્રોગ્રામરો માટે વધુ અને વધુ સાધનો અને સુવિધાઓ છે. કેટલાક ખાસ કરીને અલગ પડે છે, જેમ કે Google Colaboratory ના કિસ્સા છે, ...

વર્તમાન, ઇલેક્ટ્રિક ટાવર

વૈકલ્પિક વર્તમાન વિ ડાયરેક્ટ વર્તમાન: તફાવતો અને સમાનતા

તમારે વૈકલ્પિક પ્રવાહ અને સીધા પ્રવાહ વચ્ચે તફાવત કરવો જોઈએ. બંને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, અને બંને સ્તરે વપરાય છે ...

ફેરાડેની સતત

ફેરાડે સતત: ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ વિશે તમારે જાણવાની જરૂર છે તે બધું

અન્ય વખતની જેમ અમે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને વીજળીના ક્ષેત્રમાં અન્ય મૂળભૂત પ્રશ્નો પર ટિપ્પણી કરી છે, ...

બીગલેવી આરઆઈએસસી-વી

બીગલેવી: વિકાસ માટે નવી પરવડે તેવી એસબીસી અને આરઆઈએસસી-વી પર આધારિત

એઆરએમ અને અન્ય આર્કિટેક્ચરો પર આધારિત ઘણા એસબીસી છે, તેમ છતાં, યુવાન આરઆઈએસસી-વી આર્કિટેક્ચર પાસે હજી નથી ...

ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ

ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ: ઘરેલું એક કેવી રીતે બનાવવું અને એપ્લિકેશનો

ચોક્કસ તમે ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ વિશે ઘણી વાર જોયું અથવા, ઓછામાં ઓછું સાંભળ્યું હશે. એક માપન સાધન જે ઘણીવાર હોય છે ...

અંગ્રેજી ટેસ્ટટેસ્ટ કતલાનસ્પેનિશ ક્વિઝ