Isaac

Mob siab rau kev siv tshuab, tshwj xeeb tshaj yog electronics, * nix operating systems, thiab computer architecture. Xib fwb ntawm Linux sysadmins, supercomputing thiab computer architecture. Blogger thiab tus sau phau ntawv encyclopedia ntawm microprocessors El Mundo de Bitman. Tsis tas li ntawd, kuv kuj nyiam nyiag nkas, Android, programming, thiab lwm yam.