Joaquin Garcia Cobo

Kuv yog lub computer nyiam thiab tshwj xeeb yog Hardware dawb. Qhov tseeb ntawm txhua yam hais txog lub ntiaj teb zoo heev no, ntawm qhov kuv nyiam qhia txhua yam uas kuv pom thiab kawm tau. Cov Khoom Siv Dawb yog qhov muaj kev txaus siab hauv lub ntiaj teb, Kuv tsis muaj kev poob siab txog qhov ntawd.