Isaac

Tehničar za elektroniku i kućnu automatizaciju, poznavajući dubinske računalne arhitekture i njihovo programiranje s najniže razine, posebno u UNIX / Linux sustavima. Također imam vještine programiranja u KOP za PLC-ove, PBASIC i Arduino za mikrokontrolere, VHDL za opis hardvera i C za softver. I uvijek sa strašću u glavi: učenje. Dakle, hardver i softver otvorenog koda savršeni su, omogućujući vam da "vidite" detalje ovih uzbudljivih projekata.