3 מזל"טים לשימוש בחקלאות

מזל"טים בחקלאות מתפשטים הרבה, עד כדי כך שאנחנו מציגים שלושה דגמים של מזל"טים שניתן להשתמש בהם לשיפור היבול.