Joaquin Garcia Cobo

ຂ້ອຍເປັນຄົນຮັກຄອມພິວເຕີ້ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນ Hardware Free. ລ້າສຸດໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບໂລກມະຫັດສະຈັນນີ້, ຈາກທີ່ຂ້ອຍຮັກທີ່ຈະແບ່ງປັນທຸກສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຄົ້ນພົບແລະຮຽນຮູ້. ຮາດແວເສລີແມ່ນໂລກທີ່ ໜ້າ ຕື່ນເຕັ້ນ, ຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງສົງໃສກ່ຽວກັບເລື່ອງນັ້ນ.