Tony ຂອງຫມາກໄມ້

Geek ຕິດກັບເຕັກໂນໂລຢີ, wargames ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຜະລິດ. ການຮວບຮວມແລະຖີ້ມອຸປະກອນທຸກປະເພດແມ່ນຄວາມມັກຂອງຂ້ອຍ, ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໃຊ້ເວລາຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຊີວິດປະ ຈຳ ວັນຂອງຂ້ອຍ, ແລະສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຮຽນຮູ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກ.

Toni de Frutos ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 65 ສະບັບນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ