Villamandos

ອານເຊຣີ, ມີຄວາມພູມໃຈຈາກ Gijon ທີ່ແນ່ນອນ, ອາຍຸ 30 ປີ. ວິສະວະກອນດ້ານວິຊາການໃນ Topography ໂດຍປະກອບອາຊີບແລະຮັກເຕັກໂນໂລຢີ ໃໝ່ ແລະທຸກຢ່າງທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບເຄືອຂ່າຍຂອງເຄືອຂ່າຍ. ທ່ານສາມາດຕິດຕາມແນວຄວາມຄິດ, ຄວາມຄິດເຫັນແລະແນວຄວາມຄິດທີ່ບ້າຂອງຂ້ອຍໃນໂປຼແກຼມ Twitter ຂອງຂ້ອຍ.

Villamandos ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 19 ສະບັບນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ