Исак

Техничар во електроника и автоматизација на домот, знаејќи во длабочина компјутерски архитектури и нивно програмирање од најниско ниво, особено во UNIX / Linux системите. Имам и програмски вештини во КОП за PLC, PBASIC и Arduino за микроконтролери, VHDL за опис на хардвер и C за софтвер. И секогаш со страст на ум: учење. Значи, хардверот и софтверот со отворен извор е совршен, овозможувајќи ви да ги „видите“ деталите за овие возбудливи проекти.

Исак има напишано 250 статии од март 2019 година