Isaac

Technik elektroniki i automatyki domowej, znający dogłębnie architektury komputerów i ich programowanie od najniższego poziomu, szczególnie w systemach UNIX / Linux. Posiadam również wiedzę programistyczną w języku KOP dla sterowników PLC, PBASIC i Arduino dla mikrokontrolerów, VHDL dla opisu sprzętu oraz C dla oprogramowania. I zawsze z pasją: uczeniem się. Tak więc sprzęt i oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym są doskonałe, pozwalając „zobaczyć” tajniki tych ekscytujących projektów.