වේදිකාව

PlatformIO: විවිධ වේදිකා සඳහා මූල කේතය සම්පාදනය කරන්න

වැඩසටහන්කරුවන් සඳහා මෙවලම් සහ පහසුකම් වැඩි වැඩියෙන් තිබේ. Google Colaboratory හි මෙන් සමහරක් විශේෂයෙන් කැපී පෙනේ, ...

publicidad
වත්මන්, විදුලි කුළුණ

විකල්ප ධාරාව එදිරිව currentජු ධාරාව: වෙනස්කම් හා සමානකම්

ඔබ විකල්ප ධාරාව සහ currentජු ධාරාව අතර වෙනස හඳුනාගත යුතුය. දෙකම ඉතා වැදගත් වන අතර ඒවා දෙකම මට්ටමේ භාවිතා වේ ...

ෆැරඩේගේ නියතය

ෆැරඩේ නියතය: විදුලි ආරෝපණය ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

අනෙකුත් අවස්ථා වලදී මෙන් අපි ඉලෙක්ට්‍රෝනික හා විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ අනෙකුත් මූලික ප්‍රශ්න පිළිබඳව අදහස් දක්වා ඇත ...

ඉලෙක්ට්‍රෝස්කෝප්

ඉලෙක්ට්‍රෝස්කෝප්: ගෙදර හැදූ එකක් සාදා ගන්නේ කෙසේද සහ යෙදුම්

නිසැකවම ඔබ බොහෝ වාරයක් දැක ඇති හෝ අවම වශයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝස්කෝපය ගැන අසා ඇත. බොහෝ විට මිනුම් උපකරණයක් ...

ආකිමිඩියන් ඉස්කුරුප්පු: එය කුමක්ද සහ නිවසේදී එකක් සාදා ගන්නේ කෙසේද

මෙම නව මාර්ගෝපදේශය තුළ ඔබට ආකිමිඩියන් ඉස්කුරුප්පු යනු කුමක්දැයි දැන ගත හැකිය, එය දැන ගැනීමට එහි මෙහෙයුම් මූලධර්මය ...