Isaac

Teknik në elektronikë dhe automatizim të shtëpisë, duke njohur në thellësi arkitekturat kompjuterike dhe programimin e tyre nga niveli më i ulët, veçanërisht në sistemet UNIX / Linux. Unë gjithashtu kam njohuri programimi në gjuhën KOP për PLC, PBASIC dhe Arduino për mikrokontrolluesit, VHDL për përshkrimin e pajisjeve dhe C për softuerin. Dhe gjithmonë me një pasion në mendjen time: të mësuarit. Pra, hardueri dhe softueri me burim të hapur është i përsosur, duke ju lejuar të "shihni" hollësitë e këtyre projekteve emocionuese.