Isaac

Tekniker inom elektronik och hemautomation, med djupgående kunskaper om dataarkitekturer och deras programmering från lägsta nivå, särskilt i UNIX / Linux-system. Jag har också programmeringskunskaper i KOP för PLC: er, PBASIC och Arduino för mikrokontroller, VHDL för hårdvarubeskrivning och C för programvara. Och alltid med en passion i tankarna: lärande. Så hårdvara och mjukvara med öppen källkod är perfekt, så att du kan "se" detaljerna i dessa spännande projekt.