ชานชาลา

PlatformIO: รวบรวมซอร์สโค้ดสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ

มีเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสำหรับโปรแกรมเมอร์ บางส่วนมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เช่นเดียวกับกรณีของ Google Colaboratory ...

การโฆษณา
ปัจจุบัน หอไฟฟ้า

กระแสสลับกับกระแสตรง: ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกัน

คุณควรแยกความแตกต่างระหว่างกระแสสลับและกระแสตรง ทั้งสองมีความสำคัญมากและมีการใช้ทั้งในระดับ ...

ค่าคงที่ของฟาราเดย์

ค่าคงที่ฟาราเดย์: ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับประจุไฟฟ้า

ในบางครั้ง เราได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามพื้นฐานอื่นๆ ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ...

เกียร์

Gears: ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเฟืองเหล่านี้

เกียร์อยู่ในกลไกที่มีอยู่มากมาย ตั้งแต่นาฬิกาอะนาล็อก ไปจนถึงเครื่องยนต์ของรถยนต์ กระปุกเกียร์ จนถึง ...