Joaquin Garcia Cobo

Ako ay isang mahilig sa computer at sa partikular na Libreng Hardware. Ang pinakabagong sa lahat ng bagay tungkol sa kamangha-manghang mundo, kung saan nais kong ibahagi ang lahat na natutuklasan at natututunan ko. Ang Libreng Hardware ay isang kapanapanabik na mundo, wala akong duda tungkol doon.