Phần

Hardware Libre là một trang web dành riêng để phổ biến các dự án và thông tin có liên quan trong thế giới của Maker, DIY và Open Hardware và Open Source.

Chúng tôi yêu thích các nguồn tài nguyên mở và hợp tác.

Chúng tôi bắt đầu như một trang web tin tức và từng chút một, chúng tôi đã đặt những điều này sang một bên để xuất bản và ghi lại tất cả các loại dự án của Makers, đánh giá sản phẩm, hack, sửa đổi, điện tử và tất cả các loại thành phần và vật liệu mà chúng tôi có thể sử dụng trong các dự án của mình.

Chúng tôi hy vọng bạn thích trang web của chúng tôi và hơn hết là bạn được học hỏi và chia sẻ nhiều 😉

kiểm tra tiếng AnhKiểm tra tiếng Catalancâu đố tiếng tây ban nha