Joaquin Garcia Cobo

Tôi là một người yêu thích máy tính và đặc biệt là Phần cứng miễn phí. Thông tin mới nhất về mọi thứ về thế giới tuyệt vời này, từ đó tôi thích chia sẻ mọi thứ mà tôi đang khám phá và học hỏi. Phần cứng miễn phí là một thế giới thú vị, tôi không nghi ngờ gì về điều đó.