ವಿಭಾಗಗಳು

ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಲಿಬ್ರೆ ಎನ್ನುವುದು ಮೇಕರ್, ಡಿಐವೈ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್‌ನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ.

ನಾವು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಾವು ಸುದ್ದಿ ತಾಣವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮೇಕರ್ಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ಭಿನ್ನತೆಗಳು, ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಮತ್ತು ದಾಖಲಿಸಲು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಕಲಿಯುವ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ