Isaac

Kỹ thuật viên về điện tử và tự động hóa gia đình, hiểu biết sâu về kiến ​​trúc máy tính và lập trình của chúng từ cấp thấp nhất, đặc biệt là trong các hệ thống UNIX / Linux. Tôi cũng có kiến ​​thức lập trình bằng ngôn ngữ KOP cho PLC, PBASIC và Arduino cho vi điều khiển, VHDL cho mô tả phần cứng và C cho phần mềm. Và luôn mang trong mình một niềm đam mê: học hỏi. Vì vậy, phần cứng và phần mềm nguồn mở là hoàn hảo, cho phép bạn "nhìn thấy" nội dung của các dự án thú vị này.