Βοηθός GPT, chatgpt και raspberry pi

ChatGPT και Raspberry Pi, δημιουργώντας έναν προσωπικό βοηθό φωνής χρησιμοποιώντας AI

Πώς θα θέλατε να αποκτήσετε έναν προσωπικό βοηθό φωνής χρησιμοποιώντας το ChatGPT και το Raspberry Pi; Κατάφεραν να τοποθετηθούν, με πολύ λίγα…