Επεξεργαστής

eProcessor: ο πρώτος ευρωπαϊκός επεξεργαστής ανοιχτού κώδικα δημιουργήθηκε στην Ισπανία

Η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογία που σχεδιάζεται και παράγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Επομένως, για ...

Ελευθεροκυτταρικό

LibreCellular: ένα δωρεάν έργο υλικού και λογισμικού για τη δημιουργία του δικού σας δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Υπάρχουν πολλά πακέτα που βασίζονται στο Raspberry Pi SBC ή στον πίνακα ανάπτυξης του Arduino. Από κάποιους προορισμένους ...