بخش ها

Hardware Libre وب سایتی است که به انتشار پروژه ها و اطلاعات مربوطه در دنیای Maker ، DIY و Open Hardware و Open Source اختصاص دارد.

ما منابع باز و مشترک را دوست داریم.

ما به عنوان یک سایت خبری شروع به کار کردیم و کم کم اینها را کنار گذاشته ایم تا انواع پروژه های سازندگان ، بررسی محصولات ، هک ها ، اصلاحات ، قطعات الکترونیکی و انواع اجزا and و موادی را که می توانیم در پروژه های خود استفاده کنیم ، منتشر و مستند کنیم.

ما امیدواریم که شما از وب سایت ما لذت ببرید و بیش از همه چیزهایی که بسیار یاد می گیرید و به اشتراک می گذارید