Ысқақ

Технологияға, әсіресе электроникаға, * nix операциялық жүйелеріне және компьютер архитектурасына құмар. Linux жүйесі, суперкомпьютер және компьютер архитектурасы бойынша профессор. Блогер және Bitman's World микропроцессорлық энциклопедиясының авторы. Сонымен қатар, мен хакерлік, Android, бағдарламалау және т.б.