John Louis Groves

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໄອທີມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍໃນໂລກຂອງຫຸ່ນຍົນແລະຮາດແວໂດຍທົ່ວໄປຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍງຽບສະຫງົບກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີລ້າສຸດຫລືທົດລອງໃຊ້ກະດານແລະກອບທຸກປະເພດທີ່ຕົກຢູ່ໃນມືຂອງຂ້ອຍ.

Juan Luis Arboledas ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 1031 ສະບັບນັບແຕ່ເດືອນກຸມພາ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ