Секции

Hardware Libre е веб-страница посветена на ширење проекти и релевантни информации во светот на Maker, DIY и Open Hardware и Open Source.

Ние сакаме отворени и соработка ресурси.

Започнавме како веб-страница за вести и малку по малку ги ставаме настрана за да објавуваме и документираме секаков вид проекти на „Создавачи“, прегледи на производи, хакирања, модификации, електроника и сите видови компоненти и материјали што можеме да ги користиме во нашите проекти.

Се надеваме дека уживате во нашата веб-страница и пред се што учите и споделувате многу

Тест по англиски јазикТест каталонскишпански квиз