ပါပလင်

မည်သည့်နည်းပညာကိုမဆိုအသုံးပြုပြီးမည်သည့် operating system အမျိုးအစားကိုမဆိုအသုံးပြုသူ၊ ငါ့လက်ထဲသို့ရောက်သောမည်သည့်အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းမျိုးကိုမဆိုနှစ်သက်သောသူကိုနှစ်သက်သည်။