גאַנצע
ענגליש פּרובירןפּרובירן קאַטאַלאַניששפּאַניש ויספרעג